Skrivyta Syd går i mål

En veckas skrivarresidens på Hedlandet i Skåne avslutade det treåriga projektet.

Den tredje årskullen av blivande författare som har fått gå det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd avslutas idag, fredag. Inom projektet har en författare från var och en av de medverkande regionerna fått delta i träffar, med manushandledning, föredrag om olika delar av författarlivets villkor samt möten med förläggare och etablerade författare. Under den sista veckan var bland andra Klas Östergren med som gästande författare.

Jesper Berg, Kalmar läns deltagare i den sista omgången, vad tar du med dig från året med Skrivyta Syd?

–  Det har varit ett fantastiskt år som inte låter sig sammanfattas i enkla ord. Jag är tacksam för att jag fick chansen. Att ha fått ett skrivande sammanhang där min text, mina tankar, drömmar och rädslor får plats och tas på allvar, det är ovärderligt. Alla möten med de andra deltagarna liksom med de många gästerna har varit berikande och har hjälpt mig att hitta nya vägar genom den kreativa processen där jag själv har fastnat. Bortsett från alla fina minnen och lärdomar så tar jag också med mig ett lugn; jag skriver och det räcker. 

Hur har det påverkat ditt skrivande?

– Texten jag har arbetat med under året börjar närma sig en punkt där det är så färdigt jag kan göra det. Förhoppningen är att kunna skicka ut det för en sista läsrunda innan juni är slut. Textsamtalen – formella såväl som informella – har definitivt format manuset och dess utveckling. Känslan är att det har varit till det bättre! 

Vad är dina planer nu?

– En ytterligare en redigeringsomgång efter vänners och kollegors synpunkter, och sedan kommer texten att skickas iväg till förlag. Jag har fått en mängd noveller och ett par essäer publicerade i olika magasin och antologier (i år bl a essän ”Kartan över Ljuder” i kulturskriften Horisont), med det vore såklart en dröm att få se min egen bok i bokhandeln.

Hur var det sista residenset på Hedlandet?

– Det är minst sagt en magisk plats med underbara bokskogar i alla riktningar. En del av mig önskar att vi fick vara här längre, men det kan säkert ha att göra med att vi deltagare i årets omgång också har kommit varandra nära och redan planerar nästa träff, fast då på eget bevåg.

Projektet Skrivyta Syd är nu avslutat i den form som har gällt under de tre projektåren. Däremot kommer namnet att leva kvar och användas inom det gemensamma litteraturutvecklingsarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige

Anna Mellergård och Jesper Berg på Hedlandet i juni 2024.