Litterära sällskap

Det finns flera stora svenska författarskap som har anknytning till Kalmar län. De litterära sällskapen förvaltar viktiga kulturskatter efter författare som har berört många med sina verk, och de utgör en viktig demokratisk grund för att fortsätta sprida kunskap och hålla kulturarvet levande för nya generationer.

Det finns sex litterära sällskap med anknytning till Kalmar län: Vilhelm Moberg, Elisabeth Bergstrand-Poulsen, Margit Friberg, Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Astrid Lindgren.

Astrid Lindgren-sällskapet har sin adress i Stockholm, men genom Astrid Lindgrens Näs, hennes barndomshem, museum, kulturcenter och mycket mer i Vimmerby, samt hennes barndom som enligt egen utsago är den viktigaste inspirationen till hennes litterära verk, räknar vi självklart in hennes sällskap, liksom Emmabodas författararv Vilhelm Moberg med adress i Växjö.

Astrid Lindgren-sällskapet
Vilhelm Moberg-sällskapet
Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet
Margit Friberg-sällskapet
Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner
Anna Rydstedt-sällskapet

De litterära sällskapen i Sverige, DELS, är en organisation som samlar litterära sällskap. Här finns en rikedom att botanisera bland för alla litteraturälskare! DELS ger också ut litteraturtidningen Parnass.

DELS – De Litterära Sällskapen i-sällskapet Sverige