Litteratur i Kalmar län

Litteraturnod Vimmerby är Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteratur i Kalmar län. I vår region finns ett stort litterärt kulturarv som vi med stolthet är med och förvaltar. Här finns också många pågående projekt och aktiviteter som kopplar an till det vi arbetar för.