Om Litteraturnod Vimmerby

Litteraturnod Vimmerby drivs av Vimmerby kommun som fått det regionala uppdraget att bli en nod för litteratur som samlar hela länets författare och produktion. Fokus för verksamheten ligger främst på barnlitteratur som konstform genom det litterära arvet från Astrid Lindgren.

I styrgruppen ingår Lars Johansson (V), ordförande, Kenneth Björklund (S) och Ola Gustafsson (KD).

Litteraturnod Vimmerby är en regional verksamhet inom kultursamverkansmodellen med regionalt och statligt verksamhetsanslag som drivs av Vimmerby kommun med medel från region Kalmar län och Kulturrådet.

Dokument

Verksamhetsberättelse 2022