Om Litteraturnod Vimmerby

Litteraturnod Vimmerby drivs av Vimmerby kommun som fått det regionala uppdraget att bli en nod för litteratur som samlar hela länets författare och produktion. Fokus för verksamheten ligger främst på barnlitteratur som konstform genom det litterära arvet från Astrid Lindgren.

I styrgruppen ingår Ola Gustafsson (KD), ordförande, Jacob Käll (C) och Peter Högberg (S).

Litteraturnod Vimmerby är en regional verksamhet inom kultursamverkansmodellen med regionalt och statligt verksamhetsanslag som drivs av Vimmerby kommun med medel från region Kalmar län och Kulturrådet.

Styrgruppen för Litteraturnod Vimmerby: Peter Högberg (S), Jacob Käll (C), Anna Mellergård, verksamhetsledare och Ola Gustafsson (KD), ordförande.

Dokument

Verksamhetsberättelse 2020