Författarstipendium

Författaren och skrivläraren Emil Haskett får Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium för 2024.

Juryns motivering lyder:

”Med stort driv och språklig finess släpper Emil Haskett fram en otyglad fantasi med rötter i den lokala bygden och för in en gastkramande dimension i det litterära Vimmerby.”

Emil Haskett bor i Tuna och arbetar som lärare på Vimmerby folkhögskola, där han undervisar i svenska, föreläser på seniorkursen om mytologi och kulturhistoria, samt håller i kursen kreativt skrivande på musikalartistutbildningen. Han debuterade 2017 med fantasyromanen Dit du inte får gå (Nordic Press), och har sedan dess fortsatt att skriva inom fantastikgenren, framför allt noveller som har publicerats i olika antologier. Han sysslar även med rollspel.

Juryn i år bestod av Cecilia Davidsson och Mats Kempe från fakulteten för kreativt skrivande på Linnéuniversitetet samt Thomas C Ericsson från Vimmerby bibliotek. 

Cecilia Davidsson är skönlitterär författare och sedan 2013 lektor i kreativt skrivande på konstnärlig grund på Linnéuniversitetet. Mats Kempe är lektor i kreativt skrivande och är även verksam som skönlitterär författare. Tidigare har han bland annat suttit i juryn för ALMA – Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Thomas C Ericsson har skrivit fem diktsamlingar och är tidigare grundare och redaktör för tidskriften Den Blinde Argus. Han belönades med Samfundet De Nios Julpris 2022. 

Utdelning av författarstipendiet sker den 27 februari kl 18.00 på Kalmar teater. Fri entré

Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium

För att fortsätta arbetet med att stimulera och utveckla författarskap, stärka och gynna litteratur som konstform och skapa bättre förutsättningar för litterära upphovspersoner i länet har Litteraturnod Vimmerby instiftat ett författarstipendium.

Man måste vara skriven i Kalmar län för att kunna ta del av stipendiet som är på 50 000 kr. Författare söker med en personlig presentation och ett aktuellt projekt. Tillsättningen görs med hjälp av en jury. Mottagaren inbjuds under stipendieperioden att delta i ett par nationella eller regionala litterära arrangemang. 

Alla genrer beaktas, men vi välkomnar särskilt barn- och ungdomsförfattare att söka eftersom det är ett prioriterat område för oss utifrån vårt uppdrag att vara med och förvalta det kulturella arvet efter Astrid Lindgren.

Läs kungörelsen om stipendiet här. Läs gärna igenom FAQ nedan innan du skickar in din ansökan.

Emil Haskett
Emil Haskett får Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium 2024. Foto: Privat

FAQ om Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium

Vi får många frågor om författarstipendiet. Här har vi samlat de vanligaste tillsammans med våra svar. Om du har ytterligare frågor går det bra att kontakta oss på litteratur@vimmerby.se

1. När kan jag söka författarstipendiet?
Ansökningsperioden är 15 december till 15 januari.

2. Hur söker jag?
Ansökan blir utlyst på vår hemsida. Du ansöker genom att skicka ett mejl till litteratur@vimmerby.se. Ansökan ska innehålla en personlig presentation av dig och ditt författarskap, kontaktuppgifter samt ett textutdrag på aktuellt projekt om ca 5 000 tkn.

3. Ska jag skriva ansökan direkt i mejlet?
Det bästa är om du bifogar din ansökan som ett Word- eller pdf-dokument. Namnge dokumentet med ditt för- och efternamn. Lägg in textprovet i samma dokument sist i din presentation. Välj ett typsnitt till textprovet som är lätt att läsa, t ex Times New Roman 12 punkter, med normala marginaler och 1,5 radavstånd.

4. Hur går urvalsprocessen till?
När ansökningarna kommer in blir de lästa av Litteraturnod Vimmerbys medarbetare. Vi gör en första bedömning och väljer ut vilka ansökningar som går vidare till den oberoende juryn. Juryn meddelar sedan vem som får ta emot stipendiet.

5. Jag skriver på engelska, kan jag söka stipendiet?
Nej, stipendiet delas endast ut till författare som skriver på svenska.

6. Jag har ett färdigt manus som jag vill ge ut själv eller på hybridförlag. Kan jag söka stipendiet till att bekosta utgivningen?
Nej, stipendiet är tänkt att användas för att fördjupa det konstnärliga arbetet och inte bekosta egen eller hybridutgivning.

7. Jag har ett skrivprojekt eller ett färdigt manus men har aldrig gett ut någon bok. Kan jag söka stipendiet?
Ja, du kan söka med det arbete du har. I urvalsprocessen prioriteras dock publicerade författare.

8. Är stipendiet skattefritt?
Ja.

9. Förväntas jag redovisa hur jag har använt pengarna?
Nej, ingen formell redovisning krävs. Men vi håller gärna kontakten med dig och följer utvecklingen av ditt författarskap. Vi vill gärna ha en kort rapport vid årets slut om hur stipendiet har stimulerat ditt författarskap.

10. Ingår det någon motprestation om jag får stipendiet?
Nej, det finns inget krav på motprestation. Däremot kommer du att bli inbjuden till några olika sammanhang i egenskap av stipendiat, t ex utdelning av stipendiet och författarsamtal. Vid sådana tillfällen får du resa inom länet betald och arvode enligt Författarförbundets rekommendationer.

11. Vi är två eller fler personer som skriver på ett gemensamt projekt. Kan vi söka tillsammans?
Ja, det går bra. Ni skickar in en ansökan där ni uppger namn och kontaktuppgifter till alla som medverkar. Ange vem av er som är kontaktperson för ansökan. Summan är densamma och den utbetalas till den som står som kontaktperson. Ni sköter sedan själva fördelningen mellan er.

12. Går det att söka stipendiet för en bok som redan är utgiven eller som är antagen av ett förlag och ska ges ut?
Nej, stipendiet syftar till att skapa nya projekt eller stödja påbörjade projekt som ännu inte är i hamn.

13. Jag har flera olika projekt på gång. Kan jag söka med flera projekt samtidigt?
Du får gärna beskriva din verksamhet och dina olika projekt i ansökan, men det är bra om du tydligt skriver vilket av dem du kommer att prioritera om du får stipendiet. 

14. Jag har bilder till mitt projekt. Kan jag skicka in dem?
Nej, vi tar inte emot bilder.

15. Jag formger min bok själv. Kan jag skicka in inlagan som textprov?
Nej, vi tar inte emot hela inlagor för bedömning. Utdraget ska motsvara ca 5 000 tkn inkl blanksteg.

16. Jag vill nominera någon annan till stipendiet. Måste jag ändå skicka in textprov?
Ja, du måste kontakta personen som du vill nominera och be om ett textprov att skicka in. 

17. Har jag större chans att få stipendiet om det är många som nominerar mig?
Nej, oavsett hur många som nominerar är det beskrivningen av projektet samt textprovets kvalitet som avgör vem som får stipendiet.

18. Spelar det någon roll vilken genre jag skriver inom?
Vi beaktar alla ansökningar som kommer in oavsett genre. Dock prioriterar vi barn- och ungdomslitteratur. 

19. När kommer besked om man får stipendiet?
Beskedet ges under februari månad. Stipendiet delas sedan ut den 27 februari 2024 i Kalmar.

Historik regionförfattare i Kalmar län
Litteraturnod Vimmerby har drivit projektet ”Sveriges första regionförfattare” med stöd av Kulturrådet. Ett övergripande mål var att lyfta litteratur som konstform i länet, men också att få fler att läsa och skriva. Pilotprojektet inleddes år 2019 då Tove Folkesson och Ami Andersson anställdes. År 2021 tog Anna Winberg Sääf över stafettpinnen efter Tove Folkesson.

Regionförfattarna har fungerat som projektledare och konstnärliga ledare i de olika litteraturprojekt som Litteraturnod Vimmerby står som huvudman för.

Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län
År 2020 gick regionförfattarna ut med ett upprop, ”Vill du låna världen din berättelse?”. De texter som kom in bearbetades och blev till antologin Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län.

Boken finns att beställa hos Basebo förlag.

Bara för en stund
Under 2021 samlade regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf in berättelser av unga skribenter i region Kalmar län på temat Skriv din stund på jorden. Resultatet blev antologin Bara för en stund med texter av 31 unga skribenter från Kalmar län. Bokens finns på länets alla bibliotek.

Läs mer om projektet här.

ToveFolkesson Anna Winberg Sääf och Ami Andersson
Tove Folkesson, Anna Winberg Sääf och Ami Andersson delade på uppdraget som regionförfattare i Kalmar län under perioden 2020-2022.

Tidigare stipendiater

Sofia Hedman
2023: Sofia Hedman