Skrivyta Syd

Tillsammans når vi längre än var för sig! Därför är Litteraturnod Vimmerby en del av Regionsamverkan Sydsverige (RSS) tillsammans med regionerna Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och Kalmar. I flera av de sex sydliga regionerna finns ett stort litterärt kulturarv med världskända författare såsom Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Elin Wägner och Harry Martinson. Här finns även många lärosäten som erbjuder kvalificerade kurser i kreativt skrivande.

Skrivyta Syd är ett ettårigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Programmet medfinansieras av Statens kulturråd.  

För perioden augusti 2022 – juni 2023 är Mathias Nilo Kalmar läns deltagare i Skrivyta Syd.

Utlysning för perioden 2023-2024 öppnar i januari 2023.

Vem kan söka?

Du har ett pågående litterärt projekt som du vill utveckla efter en konstnärlig vision. Projektet kan vara en roman, diktsamling, novellsamling, essäistik eller annat format inom skönlitteratur för vuxna eller för barn och unga.

Du har en Masterutbildning i kreativt skrivande eller motsvarande utbildning och bakgrund. 

Du är bosatt och verksam i regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland eller Skåne

Deltagarna i Skrivyta Syd 2021 är Amale Hanna Dawood, Niels Vonberg, Mija Åhlander, Krystallia Sakellariou och Ola Rydberg, samt även Nina Pascoal (ej med på bilden).

De första deltagarna i Skrivyta Syd var Amale Hanna Dawood, Jönköping, Niels Vonberg, Kalmar, Mija Åhlander, Kronoberg, Krystallia Sakellariou, Halland, Ola Rydberg, Blekinge samt Nina Pascoal, Skåne (ej på bilden).

Du behöver kunna avsätta tid för programmet som startar augusti 2023 och avslutas juni 2024. Under den här tiden ingår flera fysiska träffar, bland annat två residensvistelser samt möten med de andra deltagarna, manuscoach med mera. 

Du får ingen lön eller några stipendier för att delta i programmet, istället ett gratis och kvalitativt sammanhang för kompetensutveckling. 

Vi ger företräde till sökande som är i början av sitt författarskap.

Hur söker du?

Du söker med en projektplan där du beskriver och motiverar vad du har behov av för att komma vidare med ditt skrivprojekt samt vilken konstnärlig vision du vill uppnå. Vi välkomnar sökande som skriver för såväl vuxna som barn.

Projektplanen ska innehålla följande:

  • En kort beskrivning av vem du är och din bakgrund
  • Beskrivning av ditt projekt och vad du vill uppnå med det
  • En plan för hur du ska föra projektet konstnärligt vidare
  • Textprov från två scener, verser eller dylikt från materialet
  • Relevanta betyg och intyg från kvalificerande utbildningar i kreativt skrivande

Ansökan ska skrivas på svenska.