Skrivyta Syd

Tillsammans når vi längre än var för sig! Därför är Litteraturnod Vimmerby en del av Regionsamverkan Sydsverige (RSS) tillsammans med regionerna Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och Kalmar. I flera av de sex sydliga regionerna finns ett stort litterärt kulturarv med världskända författare såsom Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Elin Wägner och Harry Martinson. Här finns även många lärosäten som erbjuder kvalificerade kurser i kreativt skrivande.

Vad innebär Skrivyta Syd?

Skrivyta Syd är ett ettårigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd. 

Under året får du delta i två veckolånga skrivarresidens, ett i början och ett i slutet av perioden, då du får träffa etablerade författare i rollen som manushandledare, samtala med övriga deltagare och får tid att skriva. Därutöver ingår dygnsvistelser två gånger per termin med föreläsningar och samtal på olika teman som berör skrivande. Träffar och residens, totalt 18 heldagar under året, äger rum i de sex arrangerande regionerna.

Du förväntas läsa och kommentera andras texter samt aktivt bidra till samtliga deltagares utveckling. En stor del av programmet handlar om att ingå i ett kreativt sammanhang med andra författare. För att få ut det mesta av programmet bör du kunna prioritera ditt skrivande under perioden.

Du får ingen lön eller något stipendium för att delta i programmet, men ett unikt och  kvalitativt sammanhang för kompetensutveckling.

Region Kalmar läns deltagare har varit Niels Vonberg år 1, Mathias Nilo år 2 och Jesper Berg år 3.

Efter år 3, som pågår till och med juni 2024, avslutas det konstnärliga utvecklingsprogrammet och kan inte sökas på nytt. Projektet Skrivyta Syd går över i en ny fas med annan utformning och inriktning.

Deltagarna i Skrivyta Syd 2021 är Amale Hanna Dawood, Niels Vonberg, Mija Åhlander, Krystallia Sakellariou och Ola Rydberg, samt även Nina Pascoal (ej med på bilden).

De första deltagarna i Skrivyta Syd var Amale Hanna Dawood, Jönköping, Niels Vonberg, Kalmar, Mija Åhlander, Kronoberg, Krystallia Sakellariou, Halland, Ola Rydberg, Blekinge samt Nina Pascoal, Skåne (ej på bilden).

Kontaktpersoner:

Region Blekinge: Leila Rudelius, leila.rudelius@regionblekinge.se

Region Halland: Christina Kall, christina.kall@regionhalland.se

Region Jönköping: Henrik Hermansson, henrik.hermansson@rjl.se

Region Kalmar län: Anna Mellergård, anna.mellergard@vimmerby.se

Region Kronoberg: Anette Levander, anette.levander@kronoberg.se

Region Skåne: Lena Sundgren-Brorsson, lena.sundgren-brorsson@skane.se