Skrivande för barn och unga

Att verka i Astrid Lindgrens anda är att ha ett särskilt fokus på litteratur för barn och unga, men också inspirera barn och unga att skriva. Här samlar vi projekt och samarbeten där Litteraturnod Vimmerby ingår och som särskilt lyfter barns och ungas skrivande här och nu.