Läs och skriv!

Läs och skriv! är Litteraturnod Vimmerbys feriepraktik för unga i Kalmar län som drivs i samarbete med flera olika kommuner i regionen.

Sommaren 2020 blev dramatisk för många ungdomar som på grund av pandemin förlorade sina sommarjobb. Litteraturnod Vimmerby skapade då i samarbete med Vimmerby kommun plats för drygt 45 unga att delta i arbetet med att läsa böcker och skriva recensioner, en satsning som blev en succé och uppmärksammades stort i riksmedierna. Flera av de texter som producerades finns att läsa på Vimmerby biblioteks hemsida.

År 2021 får deltagarna handledning på jobbet av etablerade kritiker och recensenter tack vare stöd från Kulturrådet. I år är gästerna författaren och recensenten Magnus Utvik, Åsa Österlöf som är recensent i såväl dagstidning som för Bibliotekstjänst samt litteraturkritikern och redaktören Edith Söderström från Örnen & Kråkan. Även regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf kommer att vara med och coacha.

Praktikanternas recensioner kommer att publiceras på Vimmerby biblioteks hemsida.

Litteraturnod Vimmerby arbetar för att projektet ska bli långsiktigt och även spridas till fler kommuner i länet, och på så sätt ge unga kunskap och erfarenhet av att arbeta kreativt med skrivande.