Läs och skriv!

Läs och skriv! är ett samlingsnamn för Litteraturnod Vimmerbys satsningar på skrivande för unga i Kalmar län som drivs i samarbete med flera olika kommuner i regionen.

Nybro kommun har ett Skapande skola-projekt med tema Utvandrarna, utifrån Vilhelm Mobergs klassiska böcker och den påverkan på bygden som den historiska erfarenheten av att vara en utvandrarbygd fortfarande innebär. I projektet arbetar elever i klass 8 med att läsa delar av boken Utvandrarna och se filmatiseringar av verket. De arbetar också tillsammans med en författare i skrivarworkshops, där de får prova på arbetsredskap inom gestaltning, flödesskrivande och olika berättartekniker. Därefter ska eleverna få välja på tre olika skrivuppgifter som anknyter till antingen boken, filmen eller workshopen.

Litteraturnod Vimmerby stödjer projektet ekonomiskt. Projektet är ett exempel på litteraturnodens samarbeten med kommuner för att främja ungas skrivande. Andra exempel är en litterär hub för unga på Vimmerby bibliotek och skrivarworkshops för unga på olika folkbibliotek i länet.