Skrivsommar

Litteraturnod Vimmerby samarbetar med Emmaboda kommun i projektet Skrivsommar, som är en feriepraktik med kreativt skrivande för unga i länet.

Det här är en möjlighet för den som älskar att skriva och vill se sin text i tryck. Jobbet innebär att var och en bidrar med en eller flera texter till en antologi, som kommer ut hösten 2021. Praktiken riktar sig till unga födda åren 2004 och 2005 och leds av regionförfattaren Ami Andersson.

Under praktiken får praktikanterna bland annat arbeta med inspirerande skrivövningar, gestaltning och att prova på olika genrer. De får också lära sig att gestalta sin högläsning tillsammans med erfarne teaterproducenten Jan Dzedins.

Mer information finns på Emmaboda kommuns hemsida.