Skrivsommar

Litteraturnod Vimmerby samarbetar med Emmaboda kommun i projektet Skrivsommar, som är en feriepraktik med kreativt skrivande för unga i länet.

Sommaren 2020 blev dramatisk för många ungdomar som på grund av pandemin förlorade sina sommarjobb. Litteraturnod Vimmerby skapade då i samarbete med Vimmerby kommun plats för drygt 45 unga att delta i arbetet med att läsa böcker och skriva recensioner, en satsning som blev en succé och uppmärksammades stort i riksmedierna.

År 2021 fick deltagarna handledning på jobbet av etablerade kritiker och recensenter tack vare stöd från Kulturrådet. Gästade gjorde författaren och recensenten Magnus Utvik, Åsa Österlöf som är recensent i såväl dagstidning som för Bibliotekstjänst samt litteraturkritikern och redaktören Edith Söderström från Örnen & Kråkan. I samarbete med Emmaboda kommun erbjöds feriepraktik även för unga i Emmaboda, Nybro och Mörbylånga. Sommaren 2021 leddes praktiken av regionförfattaren Ami Andersson och flera av texterna publicerades i antologin Bara för en stund. Bokrecensionerna finns publicerade på Vimmerby biblioteks hemsida.

Sommaren 2022 genomfördes feriepraktik i Vimmerby, Emmaboda, Nybro och Mörbylånga.

Litteraturnod Vimmerby arbetar för att projektet ska bli långsiktigt och även spridas till fler kommuner i länet, och på så sätt ge unga kunskap och erfarenhet av att arbeta kreativt med skrivande.

Det här är en möjlighet för den som älskar att skriva. Under praktiken får praktikanterna bland annat arbeta med inspirerande skrivövningar, gestaltning och att prova på olika genrer. De får också lära sig att gestalta sin högläsning tillsammans med erfarne teaterproducenten Jan Dzedins.

Mer information finns på Emmaboda kommuns hemsida.