Skrivsommar

Skrivsommar är samlingsnamnet för våra samarbeten med olika kommuner om feriepraktik för ungdomar. År 2023 arrangerar vi Skrivsommar i Emmaboda, Nybro, Kalmar och Mörbylånga, med samlingsplats i Emmaboda, samt i Vimmerby, Västervik och Hultsfred, med samlingsplats i Vimmerby. Handledare i Emmaboda är Ami Andersson och i Vimmerby Tess Rikardsson.

Vi arbetar för att utöka feriepraktiken till fler kommuner så att ungdomar i hela länet ska kunna erbjudas möjligheten att prova på skrivande som jobb under sin feriepraktik.

Sommar, sol och skrivande – sök feriepraktik som författare.

Om feriepraktiken

Som feriepraktikant får du arbeta med att skriva skönlitterära texter. Du får träna på att bli en bättre skribent genom olika kreativa skrivövningar, inspirerande möten och studiebesök. Du får bekanta dig med olika genrer, textrespons och redigering av text. Din uppgift är att skriva en text i valfri genre som ska kunna publiceras i en bok.

Vi arbetar både i grupp och enskilt. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men ett intresse av att läsa och skriva. Schema presenteras vid feriepraktikens start.

Du som söker plats i Vimmerby, Västervik eller Hultsfred ska också skicka in ett textprov på minst 150 ord till litteratur@vimmerby.se senast den 2 juni.

Historik

Sommaren 2020 blev dramatisk för många ungdomar som på grund av pandemin förlorade sina sommarjobb. Litteraturnod Vimmerby skapade då i samarbete med Vimmerby kommun plats för drygt 45 unga att delta i arbetet med att läsa böcker och skriva recensioner, en satsning som blev en succé och uppmärksammades stort i riksmedierna.

År 2021 fick deltagarna handledning på jobbet av etablerade kritiker och recensenter tack vare stöd från Kulturrådet. Gästade gjorde författaren och recensenten Magnus Utvik, Åsa Österlöf som är recensent i såväl dagstidning som för Bibliotekstjänst samt litteraturkritikern och redaktören Edith Söderström från Örnen & Kråkan. I samarbete med Emmaboda kommun erbjöds feriepraktik även för unga i Emmaboda, Nybro och Mörbylånga. Sommaren 2021 leddes praktiken av regionförfattaren Ami Andersson och flera av texterna publicerades i antologin Bara för en stund. Bokrecensionerna finns publicerade på Vimmerby biblioteks hemsida.

Sommaren 2022 genomfördes feriepraktik i Vimmerby, Emmaboda, Nybro och Mörbylånga.

Litteraturnod Vimmerby arbetar för att projektet ska bli långsiktigt och även spridas till fler kommuner i länet, och på så sätt ge unga kunskap och erfarenhet av att arbeta kreativt med skrivande.

Det här är en möjlighet för den som älskar att skriva. Under praktiken får praktikanterna bland annat arbeta med inspirerande skrivövningar, gestaltning och att prova på olika genrer. De får också lära sig att gestalta sin högläsning tillsammans med erfarne teaterproducenten Jan Dzedins.

Mer information finns på Emmaboda kommuns hemsida.