Integritetspolicy

Denna webbplats och våra interna system är utformade för att följa nationella lagar när det gäller dataskydd och användarskydd. Från och med 25 maj 2018 gäller EU-reglerna GDPR eller Dataskyddsförordningen. Det innebär ökat skydd för privatpersoners integritet.

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra besökare på webbsidan och kunders personuppgifter med aktsamhet. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra dina personuppgifter.

Personuppgifter på hemsidan, cookies

Denna webbplats använder cookies. Du kan ställa in i din webbläsare hur du vill acceptera cookies. Vi använder cookies för spara dina inställningar för framtida besök. Webbplatsen använder Google Maps för att visa evenemang på en karta, och den kräver cookies.

Personuppgifter som kund

Du själv kan välja att genom samtycke lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att skicka e-postmeddelanden till oss eller på annat sätt. Vi behandlar enbart de uppgifterna som vi får från dig, eller de uppgifterna som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera våra tjänster.

Vi behandlar era uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi använder oss av avtal samt rättslig förpliktelse för denna behandling.

Säkerhet

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits.

Den här webbplatsen finns på en webbserver som tillhandahålls av Mindbite Cloud.

Rättigheter

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Även om du samtycker till våra policies kan du alltid ändra dig och välja att inte samtycka vid ett senare tillfälle.

Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Carolina Klintefelt, kommunikatör

carolina.klintefelt@vimmerby.se