Nyheter

    9 november, 2022
    Hur är det att växa upp idag i en bygd som har präglats av utvandringen? Och hur kan en ny generation ta till sig berättelser om det som hände för mer än hundra år sedan?