Skriv din stund på jorden!

Projektet ”Skriv din stund på jorden” drevs av Regionförfattarna under 2021. Det resulterade i antologin ”Bara för en stund”.

Sommaren 2021 fick unga i Kalmar län  möjlighet  att göra feriepraktik  som författare. Utöver skrivuppgifter fick deltagarna träffa professionella litteraturkritiker, göra studiebesök på en lokal  tidningsredaktion och inspireras i Vilhelm Mobergs Duvemåla. De skrev och läste för varandra, mötte medier och fick läsa upp sina texter inför publik.  Dessutom genomfördes under ledning av regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf projektet ”Skriv din  stund på jorden” som riktade sig till alla skrivsugna mellan 15 och 19 år i Kalmar län.

Resultatet av projekten finns i boken Bara för en stund. Texterna är producerade inom såväl Skrivsommar (Emmaboda och Mörbylånga) som Läs & Skriv! (Vimmerby) samt genom det länsövergripande projektet Skriv din stund på jorden.

Regionförfattarna har även varit konstnärliga ledare och redaktörer för produktionen av boken.

Att sätta ord på sina upplevelser, formulera frågor och ge uttryck för sin längtan här och nu är viktigt för alla, men  kanske särskilt för den som är ung.

Vår förhoppning är att många som arbetar inom kulturskola, bibliotek, idrott eller andra sammanhang där unga samlas ska få inspiration och lust att skapa rum för ord och skrivande, platser där skrivardrömmar får bli verklighet.

Vi hoppas också att boken banar väg för fler kreativa feriepraktikplatser, skrivkollon och levande litterära scener för unga i Kalmar län.

I antologin Bara för en stund publicerades 31 texter från unga skribenter i Kalmar län.

Material:

Folder Skriv din stund på jorden

Affisch Skriv din stund på jorden