Anna Mellergård kungör det nya stipendiet
  Anna Mellergård kungjorde ett nytt stipendium för författare i Kalmar län i samband med ett seminarium på Vimmerby berättar den 15 oktober 2022.

  Nytt stipendium för författare i Kalmar län

  Ett nytt kulturstipendium för författare i Kalmar län instiftas. Stipendiet är på 50 000 kr och kommer att delas ut årligen av Litteraturnod Vimmerby. Stipendiet kungjordes på lördagen under litteraturfestivalen Vimmerby berättar.

  – Vårt uppdrag är att stödja författare i Kalmar län och det här är ett sätt att synliggöra och uppmärksamma litterära upphovsmän i länet, säger Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby som är Kalmar läns plattform för litteraturutveckling.

  Under perioden 2020–2022 genomförde Litteraturnod Vimmerby projektet Regionförfattarna med projektmedel från Statens kulturråd. Tove Folkesson (2020), Ami Andersson (2020-2021) och Anna Winberg Sääf (2021) lyckades – trots två års pandemi – inspirera, coacha och samla in texter från skrivande människor i alla åldrar från Kalmar län. Det resulterade i två uppskattade antologier, KÖRVERK 136 texter från Kalmar län och Bara för en stund, med texter av skribenter mellan 16 och 19 år.

  Projektet är avslutat, men för att fortsätta arbetet med att stimulera och utveckla författarskap, stärka och gynna litteratur som konstform och skapa bättre förutsättningar för litterära upphovspersoner i länet instiftar Litteraturnod Vimmerby Det nya stipendiet som kommer att heta ”Regionförfattarstipendiet”.

  – De som är intresserade kommer att kunna söka själva, men det går också att bli nominerad av någon annan, säger Anna Mellergård. 

  Man måste vara skriven i Kalmar län för att kunna ta del av stipendiet som är på 50 000 kr. Författare söker med ett aktuellt projekt och tillsättningen görs med hjälp av en jury. 

  – Alla genrer beaktas, men vi välkomnar särskilt barn- och ungdomsförfattare att söka eftersom det är ett prioriterat område för oss utifrån vårt uppdrag att vara med och förvalta det kulturella arvet efter Astrid Lindgren, säger Anna Mellergård.

  Ansökningsperioden öppnar den 1 december och mottagaren kommer att presenteras i februari 2023.

  Fakta: Det nya regionförfattarstipendiet

  • Det nya regionförfattarstipendiet instiftas av Litteraturnod Vimmerby, Kalmar läns plattform för litteraturutveckling
  • Författare skrivna i Kalmar län kan ansöka eller nomineras
  • Stipendiesumman är 50 000 kr
  • Ansökan öppnar den 1 december 2022
  • Mottagaren utses av en jury
  • Regionförfattaren inbjuds under stipendieperioden att delta i 1-2 nationella eller regionala litterära arrangemang.

  Litteraturnod Vimmerby är region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen i Astrid Lindgrens anda.

  Kontakter

  Relaterad media

  Relaterat innehåll