Gamla foton från Samfundet De Nio

  Med tri raske skutt – Jonas Ellerström om Astrid Lindgrens roll i Samfundet De Nio

  Astrid Lindgren betydde mycket för det svenska kulturlivet på fler sätt än som författare. Jonas Ellerström, förläggare och författare, kommer till Astrid Lindgrens Näs och berättar om boken ”Med tri raske skutt” som skildrar Astrid Lindgrens arbete inom Samfundet De Nio.

  Samfundet De Nio är en litterär akademi med nio ledamöter som väljs in på livstid. Det grundades år 1913 på grundval av ett testamente.

  Astrid Lindgren valdes in 1963, enhälligt och utan diskussion. Hon fick stol nummer åtta efter Sara Lidman. Allt som rörde Astrid Lindgren hade nyhetsvärde vid den här tiden och valet blev förstasidesstoff på Dagens Nyheter.

  Priser hade inte delats ut till barn- och ungdomsboksförfattare tidigare, och inte heller Astrid Lindgren hade fått något av samfundets priser innan hon valdes in vilket annars var vanligt. Som medlem verkade hon för att lyfta fram andra barnboksförfattare, bland andra Lennart Hellsing som hon återkommande nominerade, trots att de ibland hade skilda uppfattningar om barnlitteratur och att han hade skrivit en negativ recension av ”Emil i Lönneberga”. Hon återkom med nomineringen i många år utan resultat, men slutligen fick Hellsing ett pris av samfundet.

  Astrid Lindgren var ledamot av styrelsen för Samfundet De Nio under många år och var också samfundets ordförande under 13 år. I boken ”Med tri raske skutt”, som också är Astrid Lindgren-sällskapets årsbok, visar Jonas Ellerström tillsammans med medförfattaren Åsa Warnqvist hur barnboksförfattaren Astrid Lindgren tog plats och fick inflytande i Sveriges litterära elit. Jonas Ellerström berättar om hur brevväxling och protokoll från samfundets historia hjälper oss att vidga förståelsen av vad Astrid Lindgren fick betyda för det litterära livet i Sverige.

  Tillfället är ett samarrangemang mellan Litteraturnod Vimmerby, Astrid Lindgren-sällskapet och Astrid Lindgrens Näs.

  Medverkande: Jonas Ellerström
  Plats: Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, Vimmerby
  Datum: 15 september 2022
  Tid: 18.30
  Inträde: 100 kr

  Mat och föreläsning 275 kr, förbokas senast 12 sept till bokning@astridlindgrensnas.se

  Köket erbjuder: Näs klassiska smörgåstårta och ett glas vin.

  Relaterade länkar

  Litteraturnod Vimmerby är region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen i Astrid Lindgrens anda.

  Kontakter