Litteraturnod Vimmerbys styrgrupp framför Stadshuset
  Styrgruppen för Litteraturnod Vimmerby: Peter Högberg (S), Jacob Käll (C), Anna Mellergård, verksamhetsledare och Ola Gustafsson (KD), ordförande.

  Litteraturnod Vimmerby tilldelas regionala kulturpengar

  Under onsdagen fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om Kulturbudget 2020 – fördelning av regionala och statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt organisationsbidrag. Litteraturnod Vimmerby tilldelas därigenom 932 000 kr.

  Regionala utvecklingsnämnden fastställde under onsdagen kommande kulturbudget och fördelning av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet. Nämndens beslut och fördelning av medel bygger på en samlad pott av statliga och regionala medel, varav Litteraturnod Vimmerby tilldelas 932 000 kr.

  Det sammanlagda regionala anslaget är uppräknat med 2,9 % till 52 207 000 kr. Det statliga grundanslaget är uppräknat med 1,6 %. Till detta tillkommer särskilda satsningar, vilket ger ett totalt statligt anslag på 32 877 000 kr.

  Peter Högberg (S), kommunpolitiker i Vimmerby och aktiv inom Region Kalmar län menar att pengarna fördelats på goda grunder:

  – Det är viktigt för regionen att kulturen finns i hela länet, därför är det också naturligt att Vimmerby tilldelats litteraturuppdraget i stort. Genom den bakgrund Vimmerby har kopplat till Astrid Lindgrens författarskap är Vimmerby unikt inte bara i länet, utan också i Sverige – och världen, säger Peter Högberg (S).

  Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, Jacob Käll (C) kommenterar beslutet:

  – Beslutet ger tyngd åt det pågående litteraturuppdrag som Vimmerby kommun tilldelats av Region Kalmar län. Det är ett viktigt tillskott i arbetet med litteraturutveckling i stort men ger också möjlighet för ökad läs- och skrivutveckling inom bland annat skolans verksamheter, säger Jacob Käll (C).

  Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling:

  – Att Region Kalmar län valt att förlägga länets arbete kring litteratur i Vimmerby känns klockrent! Dels med tanke på det kulturarv som finns, men också för det engagemang och den kunskap som finns där. Vi vill fortsätta detta arbete och tog i går ett beslut om fortsatt finansiering, säger Karin Helmersson (C).

  Litteraturnod Vimmerby är region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen i Astrid Lindgrens anda.

  Kontakter

  Relaterat innehåll

  Anna Mellergård

  Anna Mellergård blir litteraturutvecklare

  Anna Mellergård har utsetts till litteraturutvecklare för Länslitteraturen i Kalmar län. I uppdraget ingår bland annat metodutveckling inom läs- och skrivfrämjande, rekrytering av regionförfattare samt

  Läs mer »