Litteraturutvecklarna i regionsamverkan syd

  Litteraturnod Vimmerby i ny satsning på litterärt skapande

  Under ett år kommer sex författare att få en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i Skrivyta syd, en utbildning som drivs gemensamt av de södra regionerna i Sverige.

  – Det är spännande att Litteraturnod Vimmerby får vara med i det här större sammanhanget, säger Anna Mellergård, litteraturutvecklare i region Kalmar. Vi hoppas få se nya författarskap växa fram.

  I flera av de sex sydliga regionerna finns ett stort litterärt kulturarv med världskända författare såsom Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Elin Wägner och Harry Martinson. Här finns även många lärosäten som erbjuder kvalificerade kurser i kreativt skrivande.

  – Genom Skrivyta syd vill vi skapa möjligheter för personer med litterära ambitioner att få stöd i att utvecklas och komma fram som författare, säger Peter Nyberg, litteraturutvecklare i region Jönköping.

  Under programmet kommer deltagarna att få vara med om två residens, få möjlighet att resonera runt författarrollen med Litteraturnod Vimmerbys regionförfattare i Kalmar län, Ami Andersson och Anna Wiberg Sääf, de kommer att konstnärligt utveckla sitt skrivande och träffa etablerade författare inom samma genre.

  – Skrivyta syd är en spetsutbildning där varje plats skräddarsys utifrån deltagarens behov, säger Peter Nyberg. Därför utlyser vi bara en plats i varje län.

  – Vi kommer att sätta samman en konstnärlig jury med professionella personer som bedömer de inkomna ansökningarna, säger Anna Mellergård.

  Satsningen är en del i Regionsamverkan Sydsveriges arbete för att stärka litteraturen som konstform. I Regionsamverkan syd ingår regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

  Kontaktpersoner:

  Region Blekinge/Kronoberg: Pia Redin pia.redin@regionblekinge.se
  Region Halland: Maria Ehrenberg maria.ehrenberg@regionhalland.se
  Region Jönköping: Peter Nyberg peter.nyberg@rjl.se
  Region Kalmar: Anna Mellergård anna.mellergard@vimmerby.se
  Region Skåne: Lena Sundgren-Brorsson lena.sundgren-brorsson@skane.se

  Litteraturnod Vimmerby är region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen i Astrid Lindgrens anda.

  Kontakter