Litteraturnod Vimmerbys styrgrupp framför Stadshuset

  Höjt anslag för Litteraturnod Vimmerby

  Litteraturnod Vimmerbys fasta anslag höjs med ytterligare 250 000 kr. Det beslutades av den regionala utvecklingsnämnden på onsdagen.

  Den 17 februari i år fastställdes en överenskommelse mellan Vimmerby kommun och den regionala utvecklingsnämnden i Kalmar län. I och med beslutet blev Litteraturnod Vimmerby en regional kulturverksamhet som omfattas av kultursamverkansmodellen. Den 21 april beslutade man om ytterligare 250 000 kr per år, utöver det tidigare anslaget på 950 000 kr per år. Den nya satsningen är möjlig tack vare en extra utdelning från Kulturrådet.

  – Det är svårt att tänka sig en bättre början på det här verksamhetsåret, säger Anna Mellergård, litteraturutvecklare för Kalmar län och verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby. Både dagens beslut och det som togs i februari är på sikt avgörande för att vi ska kunna fortsätta bygga upp vår verksamhet.

  Litteraturnod Vimmerby har under uppstartsfasen redan drivit ett flertal större projekt – bland annat litteraturfestivalen Vimmerby berättar, litterära salonger, projektet regionförfattarna som resulterade i antologin ”Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län” (Basebo förlag 2020) och feriepraktik för unga med att recensera böcker. För att det litteraturfrämjande arbetet ska bli långsiktigt hållbart behövs stabilitet i verksamhetens grundläggande struktur och ekonomi, något som nu möjliggörs genom det nya anslaget.

  – Den extra tilldelningen av medel ger Litteraturnod Vimmerby ytterligare möjligheter att verka för litteraturutveckling i hela Kalmar län, säger Ola Gustafsson (KD), ordförande för styrgruppen.

  Litteraturnod Vimmerby är region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling. Vi förvaltar, förmedlar och förändrar litteraturen i Astrid Lindgrens anda.

  Kontakter