I samspråk med Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens berättelser går över alla de gränser vi människor har skapat mellan oss – över generationer, över nationsgränser, över kön, tro, politik och klass. Trots att en del av böckerna är nästan 75 år gamla så läses de av fler människor än någonsin. Som all stor litteratur tolkas de olika i olika tider och av olika människor. Astrid Lindgren har sagt: ”Och så skriver jag så som jag själv skulle vilja ha boken om jag själv vore barn. Jag skriver för barnet i mig själv.” Kanske är det hemligheten bakom berättelsernas tidlöshet? Idag kan de upplevas såväl som böcker, film, TV, som genom musik, teater och appar.