Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens berättelser går över alla de gränser vi människor har skapat mellan oss – över generationer, över nationsgränser, över kön, tro, politik och klass. Trots att en del av böckerna är nästan 75 år gamla så läses de av fler människor än någonsin. Som all stor litteratur tolkas de olika i olika tider och […]