Regionförfattare

Litteraturnod Vimmerby har drivit projektet ”Sveriges första regionförfattare” med stöd av Kulturrådet. Ett övergripande mål var att lyfta litteratur som konstform i länet, men också att få fler att läsa och skriva. Pilotprojektet inleddes år 2019 då Tove Folkesson och Ami Andersson anställdes. År 2021 tog Anna Winberg Sääf över stafettpinnen efter Tove Folkesson.

Regionförfattarna har fungerat som projektledare och konstnärliga ledare i de olika litteraturprojekt som Litteraturnod Vimmerby står som huvudman för.

Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län

År 2020 gick regionförfattarna ut med ett upprop, ”Vill du låna världen din berättelse?”. De texter som kom in bearbetades och blev till antologin Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län.

Boken finns att beställa hos Basebo förlag.

Bara för en stund
Under 2021 samlade regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf in berättelser av unga skribenter i region Kalmar län på temat Skriv din stund på jorden. Resultatet blev antologin Bara för en stund med texter av 31 unga skribenter från Kalmar län. Bokens finns på länets alla bibliotek.

Läs mer om projektet här.

Tove Folkesson Anna Winberg Sääf och Ami Andersson
Tove Folkesson, Anna Winberg Sääf och Ami Andersson hade rollen som Kalmar läns regionförfattare under åren 2020-2021.

Det nya regionförfattarstipendiet

För att fortsätta arbetet med att stimulera och utveckla författarskap, stärka och gynna litteratur som konstform och skapa bättre förutsättningar för litterära upphovspersoner i länet instiftar Litteraturnod Vimmerby ett nytt stipendium som kommer att heta ”Regionförfattarstipendiet”.

Man måste vara skriven i Kalmar län för att kunna ta del av stipendiet som är på 50 000 kr. Författare söker med ett aktuellt projekt och tillsättningen görs med hjälp av en jury. Regionförfattaren inbjuds under stipendieperioden att delta i 1-2 nationella eller regionala litterära arrangemang. 

Alla genrer beaktas, men vi välkomnar särskilt barn- och ungdomsförfattare att söka eftersom det är ett prioriterat område för oss utifrån vårt uppdrag att vara med och förvalta det kulturella arvet efter Astrid Lindgren.

Ansökningsperioden är öppen 1 december – 15 januari. Mottagaren kommer att presenteras i februari 2023.

För att ansöka, skicka ett mejl till Anna Mellergård med följande innehåll:

  • Namn, personnummer, adress, mobil och mejl
  • Den sökandes/nominerades litterära verksamhet
  • Varför man söker stipendiet eller varför den nominerade bör få ett författarstipendium
  • Vad stipendiet kommer att betyda för den sökandes/nominerades verksamhet
  • Ett utdrag/textprov ur aktuellt projekt om ca 5 000 tkn inkl blanksteg

Skickas till: anna.mellergard@vimmerby.se

Läs kungörelsen om det nya stipendiet här.