Regionförfattare

Litteraturnod Vimmerby driver med stöd av Kulturrådet projektet ”Sveriges första regionförfattare”. Ett övergripande mål är att lyfta litteratur som konstform i länet, men också att få fler att läsa och skriva. Pilotprojektet inleddes år 2019 då Tove Folkesson och Ami Andersson anställdes. År 2021 tog Anna Winberg Sääf över stafettpinnen efter Tove Folkesson.

Regionförfattarna fungerar i vissa fall som projektledare eller konstnärliga ledare i de olika litteraturprojekt som Litteraturnod Vimmerby står som huvudman för.

Under 2021 är Ami Andersson och Anna Winberg Sääf regionförfattare.

ami.andersson@vimmerby.se
anna.winberg-saaf@vimmerby.se

Körverk för 136 röster – hyllad antologi från länet
År 2020 samlade regionförfattarna in nyskrivna texter om människors liv i länet. Här medverkade allt från etablerade författare till de som aldrig skrivit tidigare. Deras röster samlades i en bok som fick titeln Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län. Redaktörer och regionförfattare var Ami Andersson och Tove Folkesson.

Boken finns att beställa på Basebo förlag

Skriv din stund på jorden!
Under 2021 samlar regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf in berättelser av unga skribenter i region Kalmar län på temat Skriv din stund på jorden! Läs mer om projektet och hur du deltar här.

Sök till regionförfattare
Vet du någon som skulle passa som regionförfattare? Någon som brinner för att skriva och för att utveckla litteraturen? Någon som vill dela med sig av sin passion till fler? Håll utkik på den här sidan för information om när det finns möjlighet att ansöka nästa gång.