Torgil Höckergård

Inflyttad till Småland 2015. Engagerad i svenska kyrkan, Tjust pastorat. Ordförande i Västerviks Riksteaterförening. Sjunger i Hjorteds kyrkokör.

Genre

Skönlitteratur

Publicerat

Nytt tak på Bergängs kyrka (2021)
Heta vågor genom unga kroppar (2020)
Torgil Höckergård

Kontaktuppgifter

070-589 53 38