Tin Eriksson

Jag är tidigare socialarbetare, socionom, som 2006 sadlade om efter en utbildning på Linnéuniversitetet i Journalistik och digital publicering, sedan 2008 driver jag Vombat förlag, som numera främst ger ut böcker för de lägre åldrarna. Vår inriktning är queer och inkluderande. På senare år har Vombat etablerat en god kontakt med utländska förlag och har flera framstående översatta titlar, i synnerhet från Kina. Vombat ger ut 8-12 titlar per år. Just nu har vi manustopp då inflödet av manus blivit oss övermäktigt.

Genre

Barn- och ungdomslitteratur

Publicerat

ca 100 titlar sedan 2008

Kontaktuppgifter

076-196 39 66