Thomas C Ericsson

Uppväxt och arbetar i Vimmerby, numera bosatt några mil norrut, i Kisa. Mellan 1985 och 1995 var jag redaktör för poesitidskriften Den Blinde Argus, då lades mitt eget skrivande på hyllan. Parallellt med tidskriften startade vi Bokförlaget Megafon, som givit ut närmare 20 titlar genom åren.
De senaste åren har mitt eget skrivande återupptagits, vilket resulterat i ett par diktsamlingar. Fler kanske är på gång.

Genre

Poesi

Publicerat

f.d. (1992)
Deleatur (2005)
Bokstäverna (2016)
treackordsdikter (2018)
Nattbok C (2022)
Thomas C Ericsson

Kontaktuppgifter

070-680 75 04