Therese Bernhardt

Översättare som författat bland annat en Kurzgrammatik Schwedisch och som brinner för att inviga tysktalande i sitt modersmåls mysterier och förmedla vad lagom, fikadags och allemansrätten innebär.

Utlandsboende sedan över trettio år tillbaka, alltjämt med djupaste rötter i mörkaste Småland (född och uppvuxen i Växjö). Sedan sista Växjösläktingen gick ur tiden har dock Vimmerbytrakten kommit att bli en andra småländsk Heimat. Numera deltidsboende med skogs- och sjöutsikt i Hultsfred.

Genre

Läromedel, krönika

Publicerat

Sprachkurs Schwedisch (Hueber Verlag, München)
Kurzgrammatik Schwedisch (Hueber Verlag, München)
Grund- und Aufbauwortschatz Schwedisch (Hueber Verlag, München)
Medverkan i Körverk för 136 röster
Medverkan med dikt i den digitala antologin ”Vi sa att världen stannade den våren” (Ordskalv)

Work in progress: En berättelse om hemma och borta, om livet med ena foten i nordtyska Stormarn och den andra i Småland i allmänhet. En berättelse i synnerhet om att plötsligt bli fysiskt avskuren från en av sina hemmaplatser. Tillika ett tidsdokument om tysk pandemihantering. Tack covid-19 för det uppslaget!
Therese Bernhardt

Kontaktuppgifter

0049-453 189 44 83