Peter Hultsberg

Jag är född 1951. Har flera akademiska meriter: Fil. kand, Teol.kand och Fil.dr. Jag är spretig vad beträffar intressen. En renässansmänniska de light: Musik, litteratur, naturen, särskilt ornitologi. Och mycket annat. Jag tycker om att stå inför en intresserad publik och läsa och berätta.

Genre

Skönlitteratur

Publicerat

Jag har publicerat ett tjugotal böcker i olika genrer. Tonvikten ligger på lyrik. Men jag skriver även essäer om så vitt skilda ämnen som litteraturvetenskap och samhällsanalys. Min första diktsamling utkom år 1986, Den tysta kunskapen, och min senaste bok handlar om Lennart Sjögrens måleri och lyrik, år 2021. Gränsen skapar gränsen. Våren 2022 utkommer en vad jag kallar hybridbok med vitt skilda genrer inom samma pärmar: samhällskritik, poesi, dagboksanteckningar, litteraturvetenskapliga essäer samt aforismer. Miniatyrmålarens berättelse.
Peter Hultsberg

Kontaktuppgifter

073-052 78 55