Niels Vonberg

Niels Vonberg (f. 1981) är poet och litteraturvetare. Han är uppvuxen i Nederländerna och bosatt i Sverige sedan 2017. Han bor på Öland och arbetar på ett samtidskonstmuseum.

Publicerat

”första regel: ett påstående sökes” i tidskriften Ordkonst 2021:2: Mise en abyme, 2021

”Dikter”, i tidskriften Kanaanexpressen: no 1 Kulisser, 2021


Online:
https://www.kultmagasin.se/diktsondag-vecka-12/

Antologier/samlingar:
– ”Smeltwater” i Niets eeuwig dan het ogenblik, de 100 beste gedichten uit De Gedichtenwedstrijd 2022, Poëziecentrum, 2022, Utrecht
– Lammet : samtidskonst och kulturarv på landsbygden 3 (2021, Kalmar konstmuseum) – dikten vad förvånade Clarice mest
– Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län (2020, Basebo förlag) – två dikter


Niels Vonberg

Kontaktuppgifter