Mathias Nilo

Mathias Nilo är till vardags möbelsnickarmästare och huvudlärare på Capellagården, en skola för hantverk och gestaltande arbete. Han är Kalmar läns deltagare i det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd 2022-23.

Genre

Skönlitteratur

Publicerat

Medverkat i antologin ”Körverk för 136 röster: Texter från Kalmar län” (Basebo förlag 2021)
Mathias Nilo

Kontaktuppgifter