Charlotte Sirc

Charlotte Sirc är författare och driver textbyrån Versalis AB som frilansande redaktör och översättare. Hon var initiativtagare och redaktör till antologiprojektet När mammor dör 2020 och medförfattare till uppväxtskildringen Han köpte min tystnad 2022. Hösten 2023 kommer hennes skönlitterära debut Brytningstid. Sedan 2019 driver hon nätverket Ölandsförfattarna tillsammans med Elisabeth Öhman. Charlotte bor i Stockholm och har sommarboende på norra Öland.

Genre

Biografier, romaner

Publicerat

När mammor dör 2020 (Ordberoende förlag)
Han köpte min tystnad 2022 (Ordberoende förlag)
Brytningstid 2023 (Harper Collins Nordic)
Charlotte Sirc

Kontaktuppgifter

070-630 51 51