Carl Abrahamsson

Jag är intresserad av mänskliga drivkrafter och främst av kreativitet. I journalistiskt arbete har jag dokumenterat en mängd konstnärers processer och även filosofiskt och experimentellt förankrade mänskliga öden och äventyr. Skriver nu mer och mer skönlitteratur och finner stor glädje i det.

Genre

Skönlitteratur, sakprosa, journalistik

Publicerat

Romaner:
Codex Nordica (2022)
The Devil’s Footprint (2020)
Mother, Have A Safe Trip (2013)

Sakprosa i urval:
It’s Magic Monday Every Day of the Week (2021)
Different People (2020)
Sacred Intent (2020)
Occulture (2018)
Reasonances (2014)
Fanzinera (2012)
Carl Abrahamsson

Kontaktuppgifter

076-854 57 85