Börje Wennerström

Mitt namn är Börje Wennerström och jag är född på 50-talet i Vasastan i Stockholm och bor sedan 2013 i Blackstad (Västerviks kommun). Jag skriver framför allt historiska romaner – gärna med anknytning till trakterna kring Blackstad med omnejd. Men jag har även skrivit annat, så som fantasybetonade romaner. Skrivandet har blivit som ett ”måste” sedan jag flyttade hit och fler böcker är i vardande.

Genre

Historiska romaner och fantasy

Publicerat

2017: Dimman, Staden, Vänskapen – en trilogi om kärlekens och konstens makt.
Skogsrå – en fantasi om ett av våra mytologiska väsen.
2018: De fem konsterna – en parallell historia i två sekel.
Bureholmssviten – en saga från 1700-talets Sverige. Del 1: Knektens Pojk, Del 2: Professorns Hemlighet, Del 3: Familjeband
Svart Iris – berättelsen om en väldig speciell flicka.
2019: Av Lunas Blod – en berättelse från en annan tid.
2020: Hertiginnan av Stormien – en annan värld, en annan tid
Vädurens Barn (del 1 och 2) – en sjuttonhundratalsberättelse från Tjust och Stockholm.
Gastkramad – en spöhistorisk själavandring.
2021: Olika som bär – en roman om likheter, olikheter och orättvisor
Den sista Vätten (runmagikern) – om ett skogsväsens vilsevandring i det moderna samhället.
Djefla Satkärring – om sjuttonhundratalets fattigdom i Blackstad socken och andra delar av Sverige.
Öster om soluppgången – sagan om patriarkat vs matriarkat.
Börje Wennerström

Kontaktuppgifter

070-760 55 12