Utställning: TV-trampolinen

2022-04-09 15:00 -- 2022-04-12 16:00

Kan televisionens barnprogram betraktas som del av ett kulturarv? I Sverige skulle svaret vara ja, om vi talar om perioden 1965 till 1985. I utställningen TV-trampolinen: Från barn-TV till samtida konst och litteratur uppmärksammas det här arvet genom nya verk av elva konstnärer och författare. Liksom barnprogrammen på TV lyfter de fram historier och erfarenheter från olika delar av världen och från olika samhällsskikt, perspektiv som komplicerar och belyser kulturarvet.

Utställningen på Kalmar konstmuseum är en del i en serie där den första delen har visats på FABRIKA i Moskva, och den tredje delen kommer att visas på Bildmuseet i Umeå.

Utställningen pågår 9 april till och med 18 september. Mer information finns på Kalmar konstmuseums hemsida.