Sommarmöte med konsert

2021-07-04 14:00 -- 16:00

Anna Rystedt-sällskapet anordnar sommarmöte i författarens trädgård och skrivarstuga i Ventlinge. Jonas Ellerström och Torbjörn Lodén presenterar de nyutkomna böckerna Anna på Öland och In i ordens domäner. Därefter blir det musik med tidigare regionförfattaren Tove Folkesson och Tumult.

Mer information på Anna Rystedt-sällskapets hemsida.

Anna Rydstedt