Mötesplats barnkultur – Osamsas

2022-05-31 16:30 -- 18:30

På vårens sista mötesplats arrangerad av Centrum för barnkulturforskning visas Teater Tres föreställning Osamsas i regi av Liv Elf Karlén. På scen: Karin Bergstrand och Otto Milde. Efter föreställningen blir det samtal mellan regissören och Malena Janson, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, om teman som syskonrelationer och makt.

Mer information på Centrum för barnkulturforsknings hemsida.

Foto: Alex Hinchcliffe

Osamsas