”Med tri raske skutt” – om Astrid Lindgren i Samfundet De Nio

2022-09-15 18:30 -- 20:00

Astrid Lindgren betydde mycket för det svenska kulturlivet på fler sätt än som författare. Jonas Ellerström, förläggare och författare, kommer till Astrid Lindgrens Näs och berättar om Astrid Lindgren-sällskapets årsbok ”Med tri raske skutt” som skildrar Astrid Lindgrens arbete inom Samfundet De Nio.

Inträde: 100 kr

Datum: 15 september 2022

Tid: 18:30

Inträde: 100 kr

Mat och föreläsning 275 kr, förbokas senast 12 sept till bokning@astridlindgrensnas.se
Köket erbjuder: Näs klassiska smörgåstårta och ett glas vin.

Tillfället är ett samarrangemang mellan Litteraturnod Vimmerby, Astrid Lindgren-sällskapet och Astrid Lindgrens Näs.

Foton på Astrid Lindgren tillsammans med ledamöter av Samfundet De Nio