Litterär salong

2023-02-22 15:00 -- 17:00

Ann-Mari Olsson och Carina Gyllerfelt bjuder in till litteratursamtal på Olssonska gården. Tema: danska författarskap. Kontakta Torsås bibliotek för anmälan.

Kostnad 200 kr för fyra tillfällen, inklusive fika.