Folk och kultur 2022

2022-02-09 09:00 -- 2022-02-12 18:00

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Litteraturnod Vimmerby medverkar med ett seminarium om regionförfattarna. Konventet kommer att ställas om till digitalt. Mer information kommer inom kort.

Mer information om konventet finns på Folk och kulturs hemsida.

Litterära aktörer på detta evenemang

Logga Folk och kultur