En kväll för Körverk

2021-06-15 18:00 -- 20:00

Hösten 2020 gavs den regiongemensamma boken ”Körverk för 136 röster” ut. Flera från Torsås kommun deltog. Nu bjuder några av de medverkande tillsammans med Kulturskolan in till en afton med musik och högläsning. Fika till självkostnadspris.

Plats: Olssonska trädgården

Anmälan senast den 16/6 till tel 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se

Bokomslag Körverk för 136 röster