”Det är vi som bestämmer” – barnkultursymposium

2022-03-17 13:00 -- 16:15

Centrum för barnkulturforskning inbjuder till symposium med spännande forskningsperspektiv på barnkulturen! Årets tema är makt och under rubriken ”Det är vi som bestämmer!” Barnkultur, makt och motstånd arrangerar de två delsymposier som på olika sätt belyser frågor relaterade till makt över och inom kulturella uttryck för och av barn.

Del 2 är planerat till tidig höst och kommer att ge olika perspektiv på barnkulturpolitik i teori och praktik. Men redan torsdagen den 17 mars är det dags för del 1 i form av ett livesänt digitalt minisymposium fyllt med föreläsningar, samtal och konstnärliga exempel. Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla men föranmälan krävs.

Mer information och anmälan på Centrum för barnkulturforsknings hemsida.

Symposium Det är vi som bestämmer