Barnkulturens möjligheter i tider av oro

2022-03-10 18:00 -- 19:00

Synen på vad som anses bra och nyttigt för barn är i ständig förändring. Den barnkultur som produceras kan ofta kopplas till rådande trender och samhällsklimat och leder inte sällan till livliga diskussioner kring rätt och fel, moralsyn och ansvar. Vad utmärker barnkulturens olika guldåldrar och vilka möjligheter har kulturen att erbjuda hopp och tröst till barn i tider av oro och förvirring? Och hur kommer det sig att barnkultur ofta väcker så starka känslor – hos de vuxna?

Ett samtal om barnkulturens många ansikten med barnkulturforskaren Malena Janson, barn- och ungdomsvetaren Ylva Lorentzon och litteraturvetaren Magnus Öhrn. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Mer information och länk på Centrum för barnkulturforsknings hemsida.