Årets Peter Pan-pris till ”Socker i mjölken”

Litteraturnod Vimmerby inleder ett samarbete med IBBY Sverige med fokus på översättaren.

Peter Pan-priset 2024 tilldelas bilderboken ”Socker i mjölken” av Thrity Umrigar och Khoa Le, översatt av Göran Ribe och utgiven av Epix. peter Pan-priset delas ut av IBBY Sverige (International Board of Books for Young People), en ideell förening som verkar för att sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands och introducera utländsk barnlitteratur i Sverige genom ett nätverk i drygt 80 länder.

– Med utgångspunkt i vårt uppdrag att vara med och förvalta världsarvet Astrid Lindgren vill vi samverka med olika organisationer och institutioner som liksom vi strävar efter att främja barnlitteratur som konstform. Att samarbeta med IBBY känns därför självklart, säger Anna Mellergård, Litteraturnod Vimmerby. 

Exakt hur samarbetet ska utformas är inte klart i detalj, men samtal pågår. 

– Vi erbjuder en vistelse i Vimmerby för översättaren av den bok som får Peter Pan-priset, då vi också bjuder in till ett offentligt samtal om översättarens roll. Utan översättare skulle litteraturen bli enormt begränsad förstås, säger Anna Mellergård.

Peter Pan-priset instiftades år 2000 av IBBY Sverige och Bok & Bibliotek (numera Bokmässan), och delas årligen ut till en översatt bok som breddar och berikar den svenska barn- och ungdomsboksvärlden. 

Läs mer om Peter Pan-priset på IBBY Sveriges hemsida.