Dags att söka författarstipendium

Den 15 december öppnar ansökan till Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium.

Nu är det åter dags att vässa pennan och skriva en ansökan för att få bli 2024 års mottagare av Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium! 

Stipendiet delas ut till verksamma publicerade författare som är skrivna i Kalmar län. Alla genrer är välkomna, men Litteraturnod Vimmerby har ett särskilt uppdrag att prioritera relevanta barn- och ungdomsförfattare. Ansökningsperioden öppnar den 15 december 2023 och pågår till och med den 15 januari 2024.

Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium består av en summa på 50 000 kr som delas ut skattefritt. Mottagaren väljs av en extern jury. Under stipendieåret kommer mottagaren också att bjudas in till några olika event, såsom författarsamtal och möjlighet att hålla i en workshop. För dessa tillfällen utgår arvode enligt Författarförbundets rekommendationer. 

Stipendiet delas ut på Kalmar Länsteater den 27 februari 2024. 

Syftet med stipendiet är att lyfta författare i Kalmar län.

Läs mer om stipendiet här.