Mod och sårbarhet på årets SmåBUS

Barnlitteraturfestivalen arrangeras 3-5 juli.

Efter några års uppehåll är det dags igen för den internationella barnboksfestivalen i Småland, SmåBUS. Årets tema är Mod och sårbarhet och det är ett ämne som kommer att beröras av flera talare från olika synvinklar.

Festivalen inleds i Nässjö med en föreläsning av barnboksskaparen Marit Törnqvist. Andra medverkande är bland annat Maike Stein från Tyskland, Aline Sax från Belgien och svenske illustratören och tecknaren Marcus-Gunnar Pettersson.

På tisdagen är Litteraturnod Vimmerby medarrangör till programmet som hålls på Näs, Astrid Lindgrens barndomshem. Karin Salmson, författare, talar på temat “FINDING MIRRORS AND OPENING WINDOWS IN CHILDREN’S PICTURE BOOKS” och därefter visas trädgårdarna och den nya basutställningen. 

I programmet ingår också en utställning om Madicken som visas i trädgårdspaviljongen. Illustratörer kan i förväg skicka in sina tolkningar av Madicken till SmåBUS för att medverka. Utställningen kommer sedan att visas under hela sommarsäsongen och därefter resa vidare. 

Under festivalen blir det också flera tillfällen för informella träffar och portfoliovisningar som ska ge barnboksskapare möjlighet att ta del av varandras verk. 

Mer information om programmet, samt kontaktuppgifter för illustratörer som vill ställa ut i Madicken-utställningen, finns på SmåBUS hemsida.

Barnboksfestivalen SmåBUS arrangeras 3-5 juli i Nässjö och Vimmerby. (Illustration av Marit Törnqvist ur ”Sunnanäng” av Astrid Lindgren.)