World Summit on Arts and Culture

Litteraturnod Vimmerbys Anna Mellergård deltar på den internationella konferensen Ifacca.

Ifacca står för International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, och 400 delegater från 85 länder deltar. Ifacca är ett globalt nätverk av kulturråd, kulturdepartement, kulturmyndigheter och andra kulturaktörer som främjar konst och kultur, med medlemsinstitutioner i över hela världen.

Medlemmarna finns i Afrika, Amerika, Asien, Europa, Mellanöstern och Stilla havet. Ifacca:s sekretariat skapar och verkar för samarbete och utbyte mellan såväl medlemmar som i det bredare internationella samfundet. Senaste upplagan hölls i Malaysia år 2019.

Världstoppmötet om konst och kultur ska ge statliga kulturråd, kulturmyndigheter och andra kulturaktörer möjlighet att diskutera viktiga frågor om offentligt stöd till konst och kultur.

Mötena ger ett unikt tillfälle att stärka det civila samhället, främja samarbetet mellan ideella och statliga sektorer och för att ge konstnärer, kulturorganisationer och institutioner verktyg för att stärka den konstnärliga friheten.

Mer information och möjlighet att se digitala delar av programmet finns via Kulturrådets hemsida.

Den internationella konferensen Ifacca om konst och kultur äger rum i Stockholm 3-5 maj.