Minskad barnboksutgivning men fler svenska författare

Årets Bokprovning från Svenska barnboksinstitutet visar på trender och statistik om de 2 183 barnböcker som gavs ut i Sverige under 2022.

Barnboksutgivningen i Sverige minskar, men är fortfarande mer än dubbelt så stor som för 30 år sedan. Bilderböcker, faktaböcker och tecknade serier är de tre största kategorierna inom barnböcker om man tittar på utgivningen förra året. 

– Det de här kategorierna har gemensamt är att de bygger mycket på bilder, sa SBI:s bibliotekarie Sara Lafolie vid presentationen.

Kategorier som minskar är kapitelböcker, böcker för mellanåldern och ungdomsböcker. Minskningen beror till största delen på att återutgivningen av äldre titlar har gått ner drastiskt. Samtidigt är digital utgivning inte inräknat i bokprovningens statistik, och idag görs de flesta återutgivningar som e-böcker snarare än i tryckt form.

– I praktiken betyder det att det egentligen finns fler äldre titlar att få tag i nu än det har gjort tidigare, men de finns i digital form istället, sa Sara Lafolie.

Utgivningen är starkt koncentrerad till några stora förlag. De tio största barnboksutgivarna står tillsammans för 50 procent av all barnboksutgivning. Övriga femtio procent utgörs av små förlag, samt hybridförlag och egentutgivning, varav de två sistnämnda ökar i representation. 

Utgivningen av ungdomsböcker ligger idag på samma nivå som för tjugo år sedan. De teman som dominerar inom ungdomsböckerna är ofta mörka och dystra, framför allt inom den inhemska svenska litteraturen. Mer lättsamma och romantiska böcker, som exempelvis feel good, är oftare översatta. Men också översättningarna minskar sin andel av den totala utgivningen.

– Det kan bero på kulturella skillnader, där svenska förlag inte ser att utländska böcker fungerar i en svensk kontext, och det kan också handla om att svenska förlag vill satsa på att odla svenska författarskap under längre tid, enligt Sara Lafolie.

Trenden att även unga läser böcker på originalspråket, om det är engelska, ökar också.

I årets bokprovning gjordes också djupdykningar i två teman, sportböcker och illvilliga barn.

Bokprovningen är ett årligt återkommande tillfälle då Svenska barnboksinstitutets medarbetare och inbjudna gästforskare visar statistik kring förra årets barnboksutgivning. På Svenska barnboksinstitutets bibliotek i Stockholm visas en utställning om 2022 års barnböcker och det ges också ytterligare tillfällen under våren att ta del av materialet. Hela materialet samt föreläsningarna finns även tillgängliga på Svenska barnboksinstitutets hemsida.

Bilderböcker är fortfarande den kategori som dominerar barnboksutgivningen, enligt SBI:s barnboksprovning för 2022.