ALMA-priset till Laurie Halse Anderson

”Ger röst åt sökandet efter mening, identitet och sanning.”

Astrid Lindgren Memorial Award 2023 går till den amerikanska författaren Laurie Halse Anderson.

Juryns motivering lyder: ”I sina täta ungdomsromaner ger Laurie Halse Anderson röst åt sökandet efter mening, identitet och sanning, både i samtiden och i historien. Det är en mörkt glimmande realism som levandegör betydelsen av tiden och minnet för den unga människans liv. Smärta och ångest, längtan och kärlek, klass och kön utforskas med stilistisk skärpa och saklig humor. Med varsam intensitet manar Laurie Halse Anderson fram tillstånd, stämningar och känslor och väjer aldrig för det allra svåraste.”

Läs mer på alma.se

Laurie Halse Anderson får ALMA-priset 2023.