Elever i Nybro får skriva om ”Utvandrarna”

Hur är det att växa upp idag i en bygd som har präglats av utvandringen? Och hur kan en ny generation ta till sig berättelser om det som hände för mer än hundra år sedan?

I Nybro kommun pågår just nu ett Skapande skola-projekt med tema Utvandrarna, utifrån Vilhelm Mobergs klassiska böcker och den påverkan på bygden som den historiska erfarenheten av att vara en utvandrarbygd fortfarande innebär. Arbete kring migrationen under 1800- och 1900-tal skapar också förutsättningar för att eleverna ska förstå både sin egen historia och de migrationsströmmar som påverkar världen idag.  

I projektet arbetar elever i klass 8 med att läsa delar av boken Utvandrarna och se filmatiseringar av verket, i första hand den nya filmen som kom 2021. De kommer också att jobba tillsammans med författaren Anna Winberg Sääf i skrivarworkshops. 

Eleverna ska få prova på arbetsredskap inom gestaltning, flödesskrivande och olika berättartekniker. Sedan får de välja på tre olika skrivuppgifter som anknyter till antingen boken, filmen eller workshopen.

Några perspektiv de kommer att ta upp handlar om jämförelse mellan boken och filmen, karaktärerna och könsrollerna förr och nu. 

Scen ur nya filmen Utvandrarna
Filmatiseringen av ”Utvandrarna” från år 2021 ska användas i projektet för elever i Nybro.

– Det ingår i läroplanen att eleverna ska stimuleras att läsa och skriva, men det är också en del av vårt uppdrag som Kalmar läns plattform för litteraturutveckling, säger Anna Mellergård som är verksamhetsledare på Litteraturnod Vimmerby. Vi vill gärna stödja fler kommuner i arbetet med att uppmuntra unga att läsa och skriva.

Litteraturnod Vimmerby stödjer projektet ekonomiskt. Projektet är ett exempel på litteraturnodens samarbeten med kommuner för att främja ungas skrivande.