Skrivande och barnkultur under intensiv Ölandsvecka

Skrivyta Syd har inletts med ett residens på Öland, och ALMA-pristagaren Eva Lindström deltog på Ölands Barnkulturfestival.

Förra veckan innebar en intensiv start på höstens olika arrangemang. Litteraturnod Vimmerby stod värd för det inledande residenset, som innebar en veckas fri vistelse för de sex deltagande författarna med tid att skriva ostört.

Årets deltagare är Mathias Nilo, Kalmar län, Anna-Carin Svanå, Halland, Jakob Eng, Jönköping, Ester Svensson, Kronoberg, Anders E Larsson, Skåne och Camilla Kärnebro, Blekinge län. Under tisdagen fick de träffa de erfarna manushandledarna och författarna Gabriella Håkansson, Stefan Gurt och Tove Folkesson, som hade läst deras texter och kom med respons och tips vidare.

– Det var väldigt givande, säger Mathias Nilo. Gabriella Håkansson såg saker som var viktiga och som jag direkt kände stämde med vad jag behövde ta itu med. Det gällde att våga ge karaktärerna större dynamik, mer svärta, mer ljus. Att våga mer dramatik! Det gav en ny stämning i texten.

En del av ingången i det här året handlade om att ta sitt skrivande på allvar, och på kvällarna samtalade gruppen om att ge och få respons, om skrivarutbildningar och om lusten i skapandet. Nästa träff äger rum i Jönköping i oktober. Skrivyta Syd är ett samarbete inom Regionsamverkan Syd och finansieras av Statens Kulturråd. 

I direkt anslutning till Skrivyta Syd var det sedan dags för Ölands Barnkulturfestival. Litteraturnod Vimmerby bidrog med högläsning för de yngsta deltagarna. Tack vare ett samarbete med ALMA-kansliet kunde Litteraturnod Vimmerby också bjuda på ett författarsamtal med årets ALMA-pristagare Eva Lindström. Festivalen innehöll även slöjd och hantverk, många utställare och olika föreställningar med sång, teater och dans.

Mathias Nilo är Kalmar läns deltagare i årets upplaga av Skrivyta Syd.
Skrivyta Syd har inletts med ett residens på Öland, och ALMA-pristagaren Eva Lindström deltog på Ölands Barnkulturfestival.
Årets ALMA-pristagare Eva Lindström intervjuades av Carolina Klintefelt på Ölands Barnkulturfestival.