Med tri raske skutt

Jonas Ellerström berättar om Astrid Lindgrens arbete i Samfundet De Nio.

Samfundet De Nio är en litterär akademi med nio ledamöter som väljs in på livstid. Det grundades år 1913 på grundval av ett testamente.

Astrid Lindgren valdes in 1963, enhälligt och utan diskussion. Hon fick stol nummer åtta efter Sara Lidman. Allt som rörde Astrid Lindgren hade nyhetsvärde vid den här tiden och valet blev förstasidesstoff på Dagens Nyheter. 

I boken ”Med tri raske skutt”, som är Astrid Lindgren-sällskapets årsbok, visar Jonas Ellerström tillsammans med medförfattaren Åsa Warnqvist hur barnboksförfattaren Astrid Lindgren tog plats och fick inflytande i Sveriges litterära elit. Den 15 september kommer Jonas Ellerström till Astrid Lindgrens Näs och berättar om hur brevväxling och protokoll från samfundets historia hjälper oss att vidga förståelsen av vad Astrid Lindgren fick betyda för det litterära livet i Sverige.

Astrid Lindgren påverkade svenskt litterärt liv inte bara som författare utan också som ledamot och ordförande i Samfundet De Nio.