Längtan efter våren och morfar

Elever i årskurs 5 har fått skapa dikter till musik.

Det är Länsmusiken i Kalmar och musiker från Camerata Nordica som tillsammans med Litteraturnod Vimmerby står bakom projektet “Dikta med oss”, där musikerna Annika Thunberg och Torbjörn Westman tillsammans med poeten Marie Strömberg har träffat elever på 14 skolor i Kalmarområdet. Eleverna har fått lyssna till två musikstycken, ett med gladare tonspråk och ett som var lite sorgsnare.

– Vid den första träffen spelade vi flera olika stycken och jag läste upp dikter, berättar Marie Strömberg. Vi talade om kombinationen musik och poesi och hur de befruktar varandra. 

Projektet inleddes vecka 9 då det fortfarande var restriktioner på grund av pandemin, så den första lektionen fick hållas digitalt på distans. Därefter arbetade eleverna i sina klasser. De fick välja det ena av de två styckena och skulle skriva en dikt till musiken.

Den sista delen i projektet innebar att Marie och musikerna reste ut och träffade varje klass enskilt. Eleverna fick möjlighet att läsa upp sina texter till musiken – om de vågade. 

– Ungefär hälften gjorde det, säger Marie. De fick prova på att läsa upp både med och utan musik. De som inte ville läsa själva fick välja vem som skulle läsa upp deras dikt. Sedan pratade vi om hur texten påverkas av musiken och tvärtom. Vi testade också att läsa en text som jag har skrivit till både den glada och den sorgsna musiken.

Det har kommit upp många olika ämnen i elevernas texter.

– Kriget har kommit upp mycket, och kärlek. Det finns ett behov av att få ur sig sina tankar. Dikterna till den glada musiken handlade om exempelvis våren, glass, sommar och längtan. De handlade också om sport, mest fotboll. Till den sorgsna musiken kunde det handla om ett älskat djur som dött, eller en morfar som gått bort.

Annika Thunberg och Torbjörn Westman från Camerata Nordica
Annika Thunberg och Torbjörn Westman från Camerata Nordica.
Poeten Marie Strömberg.

Ibland läste de först upp dikten och så fick klassen gissa om den var skriven till den glada eller den sorgsna melodin.

– De gissade rätt ungefär 70 procent av gångerna, säger Marie. 

Projektet arbetar med att ge eleverna en erfarenhet av fri gestaltning.

– Det finns inget rätt eller fel här, allas tolkning är rätt. Man kan sakna en häst eller en morfar. Tolkningen är fri.

Vårens omgång av “Dikta med oss” är avslutad, men det finns möjlighet för skolor att söka igen till hösten. Projektet är en del av Skapande skola. Det finns också planer på att utvidga det framöver.

– Länsmusiken och vi ser en möjlighet att kunna erbjuda det här konceptet även till bland annat bibliotek och äldreboenden, säger Anna Mellergård, verksamhetsledare på Litteraturnod Vimmerby.