Temadagar om berättande och poesi

Inom kort infaller två stora världstemadagar med anknytning till litteratur, Världsberättardagen den 20 och Världspoesidagen den 21 mars.

Världsberättardagen fokuserar på det muntliga berättandet och har sitt ursprung i Ljungby och Sagobygden. Berättarnätet består av organisationer som på olika sätt arbetar med det muntliga berättandet. Temat för år 2022 är ”Lost and found” (förlorat och upphittat), som har röstats fram av de 13 000 medlemmarna i nätverkets Facebook-grupp.

”Genom dagen har man lyckats uppmärksamma det muntliga berättande i media och märkt av ett ökat intresse för vårt immateriella kulturarv”, skriver Sagobygden på sin hemsida.

I år går det också att skicka in sin berättelse skriftligt till en tävling där alla medlemmar sedan röstar på de inskickade bidragen. Villkor för tävlingen, datum och information om hur man skickar in finns här.

Berättande och poesi står i fokus den 20 och 21 mars.

Redan dagen därpå är det sedan dags för Världspoesidagen som uppmärksammas runt om i landet på bibliotek och event av olika slag. I södra Sverige arrangeras under helgen ett program av Författarcentrum Syd med uppläsningar, samtal och bokpresentationer.

Världspoesidagen instiftades av UNESCO år 1999 och syftet är ”att inspirera till att ge poesin en större roll i samhället och skydda mångfalden av kulturyttringar och bevarandet av poesi som immateriellt kulturarv”.